Opis po najechaniu i dla niewidomych
Zdjęcie wykonała Karolina Bugaj z Biura Zarządu Banku

Konsekwentnie i przy użyciu różnych mediów wpływamy na świadomość finansową Polaków. Pokazujemy im nowe możliwości, ale dbamy też o to, by świadomie korzystali z naszej oferty.

Opis po najechaniu i dla niewidomych
Zdjęcie wykonała Agnieszka Łukaszewska-Wilczek z Departamentu Contact Centre

Czujemy się odpowiedzialni – dlatego nie tylko dostarczamy wygodne rozwiązania dla naszych klientów, ale także angażujemy się w tworzenie dobrych praktyk bankowych. Współpracujemy z konkurencją i słuchamy głosu społeczeństwa.

Zdjęcie wykonała Dorota Żerebjatjew z Regionu Detalicznego Szczecin

Budujemy wspólnie, bezinteresownie, a co najważniejsze – skutecznie – lepszą przyszłość. Angażujemy się w liczne inicjatywy, by realnie przyczynić się do pozytywnych zmian w życiu i otoczeniu naszych podopiecznych.

Zdjęcie wykonała Joanna Warmuz z Biura Zarządu Banku

Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy nasza pomoc dotarła już  do kilkunastu tysięcy dzieci. Staramy się, aby nasza działalność miała jak najszerszy zasięg.

Zdjęcie wykonała Anna Kuczowicz z Departamentu Zarządzania Ryzykiem Rynkowym

Rozwój młodej polskiej sztuki to inwestycja w przyszłość kulturalną kraju. Dlatego już od 15 lat angażujemy się we wspieranie artystów.