Odpowiedzialność w obiektywie
Raport CSR
ING Banku Śląskiego S.A.
2013-2014
Bank
CSR to nie hasło, lecz nasza codzienność. Czujemy się odpowiedzialni za to, jakie mamy standardy - jak działamy i z kim współpracujemy.
Klienci
Kluczem do sukcesu w budowaniu relacji z klientami jest otwartość na potrzeby i odpowiedzialne reagowanie na nie.
Otoczenie
Dbamy o zrównoważony rozwój - działamy na rzecz społeczności lokalnych i odpowiedzialnie zarządzamy wpływem na środowisko naturalne.
Kulisy raportu
Ten raport powstał dzięki zaangażowaniu naszych kluczowych interesariuszy. Zbadaliśmy ich opinie i na tej podstawie ustaliliśmy zawartość raportu. Autorami zamieszczonych tu tekstów i zdjęć są pracownicy. Przysłali ponad 30 fotografii na konkurs ilustracji do raportu. Blisko 100 pracowników brało czynny udział w zbieraniu danych liczbowych, dobrych praktyk i innych materiałów. Konstrukcja raportu została wypracowana przez nich podczas warsztatów. Więcej o raporcie.